Psychologia

Psychologia jest nauką o ludzkich nawykach i zachowaniach. Bazuje na wczesniejszej wiedzy dziedzin takich jak biologia, socjologia czy antropologia. Jest nauką humanistyczną i zalicza się do nauk społecznych i humanistycznych.

Nazwa wywodzi się z greki i oznacza dosłownie naukę o duszy. Pierwszy raz użyta w 1590 roku jako tytuł łacińskiej rozprawy Gocleniusa.