Grupa teoretyczna – warsztaty psychologii

grupaOtwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych psychologią, psychoterapią,
poświęcone teorii Psychologii Zorientowanej na Proces (podstawom teoretycznym pracy z procesem) Arnolda Mindella.
Punktem wyjścia systematyczna, uważna, wspólna lektura książki A.Mindella pt. Quantum Mind – Umysł kwantowy (aktualnie w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski).
Miejsce na żywe, gorące dyskusje i intelektualną przygodę.
Spotkania co tydzień, w środy, od 17.00 do 19.00.
Symboliczna opłata 5 (pięć) zł za spotkanie.

Proces twórczy – granice wolności
Osobiste możliwości i ograniczenia
Moc, odpowiedzialność, tajemnica.

I. Chcielibyśmy zainteresować Państwa warsztatem poświęconym procesowi twórczemu. Naszą główną ideą jest zaaranżowanie wydarzeń pozwalających uczestnikom osobiście i świadomie doświadczyć tego procesu. Przy czym interesują nas nie tylko te aspekty twórczości, które wydają się oczywiste: dążenie do doskonałości, oryginalności, przeżywanie jakichś szczególnych stanów psychicznych (np. natchnienia). Chcemy się zająć także tym, co przydarza się osobie tworzącej niejako wbrew jej woli, obok jej świadomego dążenia, nawet gdzieś w świecie, pozornie bez związku z jej działaniem (ale co faktycznie ma wielkie znaczenie dla jej procesu twórczego).

II. Adresujemy nasz projekt do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą twórczością. Tych, którzy działają jako artyści, artystów uczą lub próbują zrozumieć (ocenić). Także tych, którzy interesują się doskonaleniem i poszukiwaniem nowych rozwiązań we wszelkich dziedzinach działalności człowieka. Od dziedzin niesłychanie ważnych i wyjątkowych po całkiem prozaiczne.

III. Celem warsztatu jest doświadczenie działania licznych przeciwstawnych sił i tendencji występujących w przebiegu procesu twórczego. Świadomych i nieświadomych nastawień osoby działającej. Oporu materii twórczej, ale i wyzwania, które w tejże materii się zawiera. Oczekiwań i zakazów społecznych, dotyczących twórczości. Konfliktu wolności i przymusu. Konfliktu dotyczącego autorstwa dzieła (własności). Spodziewamy się, że udział w warsztacie będzie sprzyjał poprawie skuteczności twórczego działania uczestników, uwrażliwi ich na problemy ludzi zajmujących się twórczością, pozwoli dostrzec niektóre przypadki ludzkiego dziwactwa lub szaleństwa jako efekt zmagania się z konfliktami występującymi w procesie twórczym.

IV. Chcemy się zająć takimi momentami w doświadczeniu każdego twórcy, w których styka się on z rozmaitymi granicami – progami – blokadami.To niezwykle ważne, często rozstrzygające miejsca w każdym twórczym procesie. Czasami – z bardzo wielu powodów – trudne jest samo rozpoczęcie nowego działania. Jeśli już rozpoczniemy, może się nam zdarzyć, że przerwiemy. Nierzadko wielokrotnie zaczynamy i przerywamy. Gdy wszystko zdaje się biegnąć prosto i nieprzerwanie, pojawiają się błędy, pomyłki. Z reguły z nimi walczymy, chyba że odkryjemy ich wielką wartość, dodatkowe znaczenia warte wniesienia do naszego dotychczasowego działania. Kolejnym, nie zawsze w pełni uchwytnym aspektem naszego twórczego działania są ograniczenia, które nie w pełni świadomie sobie narzucamy, lub którym ulegamy pod wpływem otoczenia. Ograniczenia te zubażają czy wręcz wypaczają to, co w podjętym działaniu najbardziej twórcze i oryginalne. Przychodzi wreszcie taki moment, kiedy trzeba swoje dzieło wypuścić w świat. Okazuje się, że jest to trudne, niepokojące, czasami wydaje się wręcz niemożliwe. W ramach tego warsztatu chcielibyśmy zaproponować drogi świadomego doświadczania, poznawania, głębszego rozumienia, przekraczania tych progów ograniczających swobodę rozwijania się indywidualności każdego twórcy, każdego człowieka.

V. Sposoby pracy:
1) ćwiczenia indywidualne;
2) ćwiczenia w parach;
3) ćwiczenia w podgrupach;
4) wspólne, grupowe dopełnianie, rozwijanie i omawianie:
5) praca z materią, ruchem, dźwiękiem – muzyką, obrazami, wizjami, snami, praca z własną fizycznością;

VI. Korzyści uczestnika:
1) dobra, twórcza zabawa;
2) lepsze zrozumienie siebie i innych jako twórców;
3) głębsze doświadczenie i lepsze zrozumienie procesu tworzenia;
4) budowanie swojej twórczej indywidualności;
5) nauczenie się radzenia sobie z barierami, ograniczeniami w procesie twórczym;
6) uczenie się umiejętności wspierania innych w ich procesach twórczych;
7) doświadczenie życia jako nieustającej twórczości;
8) doświadczenie świata jako miejsca naszej twórczej obecności;

VII. Dla kogo?
1) dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, szefów;
2) dla rodziców aktualnych i przyszłych;
3) dla artystów, naukowców, wynalazców;
4) dla w swoim bądź otoczenia przekonaniu nietwórczych;
5) dla chcących żyć i pracować twórczo;
6) dla zmęczonych, zniechęconych, wypalonych, zagubionych;
7) dla tych, którzy inaczej chcą się spotkać ze światem;

VIII. Tematy – obszary pracy:
1) Sny i wizje;
2) Nasze ciało – cechy, dolegliwości, choroby, ruch.
3) Nasza płeć; męskość – kobiecość.
4) Starość – młodość;
5) Czasy w których żyjemy; konflikty, terroryzm, degradacja środowiska.
6) Poszukiwanie mistrzów i stawanie się mistrzami dla innych; odniesienie do tradycji.
7) Role i rodzaje krytyki i ocen.
8) Relacje z ludźmi;
9) Grupa jako materia i miejsce tworzenia.
10) Materia twórcza; przedmioty i środki działań twórczych.

IX. Zrealizowanie powyżej opisanego projektu wymaga minimum 5 osobnych warsztatów.
Na początek proponujemy pojedynczy warsztat o charakterze wprowadzającym, przekrojowym i inspirującym.
Warsztat zaplanowany jest dla około 15 (20) osób.
Koszt uczestnictwa: ok. 200 zł (za jeden warsztat);

Miejsce: Ośrodek Na Grottgera;
Przewidywany czas trwania warsztatu to 1,5 dnia.

X. Superwizor programu (z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces):
Bogna Szymkiewicz-Kowalska; dr psychologii; pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; wspólprowadzi Fundację – Pacific Institute Europe; posiada Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces; ma dwie jedenastoletnie córki.

Dodaj komentarz