Prawo do opieki nad dzieckiem

prawoOpieka nad dzieckiem często bywa kwestią sporną. Gdy rodzice się rozwodzą, to sąd musi rozstrzygnąć, kto będzie opiekował się małoletnim dzieckiem.

W przypadku, gdy oboje rodziców chcą rozstać się w zgodzie i chcą wychowywać dziecko we wzajemnym porozumieniu, to w takim przypadku orzeka, że władza rodzicielska pozostaje w pełni po obu stronach. Jednak taki obrót sprawy jest możliwy tylko w przypadku gdy porozumienie jest zaakceptowane przez skład orzekający. Liczy się tu nie tylko wzajemna relacja między rodzicami, zaufanie, lecz także ich możliwości finansowe oraz mieszkaniowe.

Rodzice nie potrafiący się jednoznacznie porozumieć w obrębie kwestii związanej ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, muszą liczyć się z tym, że kwestię sporną rozstrzygnie sąd. Na mocy artykułu 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska może być czasem przypisana tylko jednemu z rodziców. Oczywiście przed wydaniem postanowienia sąd musi wnikliwie zająć się sprawą i zgromadzić jak najwięcej informacji na temat dotychczasowego życia rodziny. W niektórych, uzasadnionych przypadkach rodzic może dostać zakaz widywania się z dzieckiem.

Jeżeli sąd uznał, że rodzicowi zostają odebrane prawa rodzicielskie, to trzeba mieć na uwadze to, że władza rodzicielska może być z powrotem przywrócona. Wiele spraw tego typu wymaga pomocy adwokata, ponieważ część rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak może odzyskać utracone prawa. Nie trudno zaprzeczyć, że w polskim sądownictwie zazwyczaj pełną opiekę nad dzieckiem przyznaje się matce.

Porad prawnych udziela Adwokat Rykowski